Kristinehamn Adventure Race 2008sö 2008-08-17 21:40
Resultat med mellantiderskapad av MultiSport2004 © Stephan Krämer 2004

   Pl Startnr Namn                             Tid Lång dam (4)           64.0 km                     
            Sten    Stenarna    Jakttorn     Gläntan   tensamling        Sten       Toppen     Jordkällare        Udden       Ruinen    
         Torplämning   till mtb-o     Mtb led     Mtb led     Mtb led       Vägkors       Vägkors       Vägkors      På stigen       Vägkors    
        till paddlin      Bron     Liten ö     Brygga   ng till ol      På stigen       Höjden      Stranden         Bro    elefonstolpe    
          Stigkors   Utkikstorn      Sten   g till mtb    På vägen       Vägkors       Vägkors      På vägen    ling till ol     Torplämning    
            Sten      Brant    Stigkors       Ön       MÅL                                                      

   1   148 Stockholm Multisport E&                  8:04:35 
            11:59 (3)    22:48 (3)    28:57 (4)    41:27 (4)    43:53 (4)      58:51 (4)     1:09:02 (3)     1:16:57 (3)     1:23:13 (3)     1:28:45 (3)  
            11:59 (3)    10:49 (3)    6:09 (4)    12:30 (3)    2:26 (2)      14:58 (3)      10:11 (3)      7:55 (3)      6:16 (3)      5:32 (3)  
           1:33:46 (3)   1:36:57 (3)   1:45:17 (3)   2:00:20 (3)   2:17:44 (3)     2:27:33 (2)     2:33:41 (3)     2:50:59 (3)     3:10:01 (2)     3:24:11 (2)  
            5:01 (3)    3:11 (4)    8:20 (1)    15:03 (2)    17:24 (2)      9:49 (2)      6:08 (2)      17:18 (4)      19:02 (1)      14:10 (2)  
           3:41:17 (2)   4:11:49 (1)   4:25:13 (1)   4:50:40 (1)   5:06:53 (1)     5:12:31 (1)     5:28:08 (1)     5:35:46 (1)     5:45:13 (1)     5:58:54 (1)  
            17:06 (1)    30:32 (1)    13:24 (1)    25:27 (1)    16:13 (1)      5:38 (1)      15:37 (4)      7:38 (2)      9:27 (2)      13:41 (4)  
           6:06:02 (1)   6:13:55 (2)   6:26:07 (1)   6:33:44 (1)   6:45:34 (1)     7:01:38 (1)     7:10:41 (1)               7:35:15 (1)     7:41:04 (1)  
            7:08 (3)    7:53 (2)    12:12 (2)    7:37 (3)    11:50 (1)      16:04 (2)      9:03 (1)                24:34 (1)      5:49 (1)  
           7:44:50 (1)   7:50:53 (1)   7:53:19 (1)   8:02:56 (1)   8:04:35 (1)                                                    
            3:46 (3)    6:03 (2)    2:26 (2)    9:37 (3)    1:39 (3)                                                    

   2   149 Karlstad Multisport dam                  8:15:52 
            11:10 (1)    21:17 (1)    25:07 (1)    27:48 (1)    29:47 (1)      40:51 (1)      49:14 (1)      56:24 (1)     1:02:29 (1)     1:07:29 (1)  
            11:10 (1)    10:07 (1)    3:50 (1)    2:41 (1)    1:59 (1)      11:04 (1)      8:23 (1)      7:10 (1)      6:05 (2)      5:00 (1)  
           1:11:50 (1)   1:14:36 (1)   1:23:25 (1)   1:41:33 (1)   2:00:37 (1)     2:12:27 (1)     2:19:05 (1)     2:32:21 (1)     3:04:01 (1)     3:18:44 (1)  
            4:21 (1)    2:46 (3)    8:49 (4)    18:08 (3)    19:04 (3)      11:50 (4)      6:38 (3)      13:16 (1)      31:40 (4)      14:43 (3)  
           3:36:17 (1)   4:13:06 (2)   4:27:21 (2)   4:55:11 (2)   5:12:48 (2)     5:19:20 (2)     5:33:44 (2)     5:46:59 (2)     5:58:07 (2)     6:10:15 (2)  
            17:33 (3)    36:49 (3)    14:15 (2)    27:50 (4)    17:37 (3)      6:32 (3)      14:24 (2)      13:15 (4)      11:08 (3)      12:08 (2)  
           6:16:39 (2)   6:23:56 (3)   6:34:44 (2)   6:41:51 (2)   6:53:47 (2)     7:09:20 (2)     7:19:16 (2)               7:46:19 (2)     7:53:00 (2)  
            6:24 (1)    7:17 (1)    10:48 (1)    7:07 (2)    11:56 (2)      15:33 (1)      9:56 (2)                27:03 (2)      6:41 (2)  
           7:56:40 (2)   8:03:03 (2)   8:05:31 (2)   8:14:21 (2)   8:15:52 (2)                                                    
            3:40 (1)    6:23 (3)    2:28 (4)    8:50 (1)    1:31 (1)                                                    

   3   101 Team Åttiosju                       8:40:14 
            11:50 (2)    22:30 (2)    26:28 (2)    29:55 (2)    32:59 (2)      52:46 (2)     1:02:42 (2)     1:10:23 (2)     1:16:19 (2)     1:22:00 (2)  
            11:50 (2)    10:40 (2)    3:58 (2)    3:27 (2)    3:04 (4)      19:47 (4)      9:56 (2)      7:41 (2)      5:56 (1)      5:41 (4)  
           1:26:43 (2)   1:29:24 (2)   1:38:05 (2)   1:57:48 (2)   2:17:21 (2)     2:28:46 (4)     2:41:31 (4)     2:56:48 (4)     3:19:57 (4)     3:35:51 (4)  
            4:43 (2)    2:41 (2)    8:41 (2)    19:43 (4)    19:33 (4)      11:25 (3)      12:45 (4)      15:17 (2)      23:09 (2)      15:54 (4)  
           3:56:01 (4)   4:30:48 (4)   4:45:35 (4)   5:13:19 (4)   5:31:29 (4)     5:38:02 (4)     5:51:54 (4)     5:59:16 (4)     6:06:57 (4)     6:18:48 (3)  
            20:10 (4)    34:47 (2)    14:47 (3)    27:44 (3)    18:10 (4)      6:33 (4)      13:52 (1)      7:22 (1)      7:41 (1)      11:51 (1)  
           6:25:25 (3)   1:49:57 (1)   6:46:21 (3)   6:53:14 (3)   7:07:08 (3)     7:26:21 (3)     7:37:22 (3)               8:08:37 (3)     8:17:22 (3)  
            6:37 (2)           4:56:24 (4)    6:53 (1)    13:54 (3)      19:13 (4)      11:01 (4)                31:15 (4)      8:45 (4)  
           8:21:03 (3)   8:26:59 (3)   8:29:24 (3)   8:38:35 (3)   8:40:14 (3)                                                    
            3:41 (2)    5:56 (1)    2:25 (1)    9:11 (2)    1:39 (3)                                                    

   4   100 4Systems                         8:46:00 
            12:13 (4)    23:19 (4)    27:26 (3)    40:40 (3)    43:34 (3)      58:04 (3)     1:09:29 (4)     1:18:10 (4)     1:24:44 (4)     1:30:11 (4)  
            12:13 (4)    11:06 (4)    4:07 (3)    13:14 (4)    2:54 (3)      14:30 (2)      11:25 (4)      8:41 (4)      6:34 (4)      5:27 (2)  
           1:35:12 (4)   1:37:46 (4)   1:46:32 (4)   2:01:09 (4)   2:17:58 (4)     2:27:42 (3)     2:33:36 (2)     2:50:53 (2)     3:14:59 (3)     3:28:57 (3)  
            5:01 (3)    2:34 (1)    8:46 (3)    14:37 (1)    16:49 (1)      9:44 (1)      5:54 (1)      17:17 (3)      24:06 (3)      13:58 (1)  
           3:46:25 (3)   4:25:43 (3)   4:40:38 (3)   5:07:12 (3)   5:24:27 (3)     5:30:38 (3)     5:46:07 (3)     5:53:55 (3)     6:06:35 (3)     6:19:14 (4)  
            17:28 (2)    39:18 (4)    14:55 (4)    26:34 (2)    17:15 (2)      6:11 (2)      15:29 (3)      7:48 (3)      12:40 (4)      12:39 (3)  
           6:27:24 (4)   6:35:54 (4)   6:49:17 (4)   6:57:52 (4)   7:16:44 (4)     7:35:12 (4)     7:45:52 (4)               8:13:25 (4)     8:21:25 (4)  
            8:10 (4)    8:30 (3)    13:23 (3)    8:35 (4)    18:52 (4)      18:28 (3)      10:40 (3)                27:33 (3)      8:00 (3)  
           8:25:12 (4)   8:32:04 (4)   8:34:31 (4)   8:44:23 (4)   8:46:00 (4)                                                    
            3:47 (4)    6:52 (4)    2:27 (3)    9:52 (4)    1:37 (2)                                                    
Lång herr (11)          64.0 km                     
            Sten    Stenarna    Jakttorn     Gläntan   tensamling        Sten       Toppen     Jordkällare        Udden       Ruinen    
         Torplämning   till mtb-o     Mtb led     Mtb led     Mtb led       Vägkors       Vägkors       Vägkors      På stigen       Vägkors    
        till paddlin      Bron     Liten ö     Brygga   ng till ol      På stigen       Höjden      Stranden         Bro    elefonstolpe    
          Stigkors   Utkikstorn      Sten   g till mtb    På vägen       Vägkors       Vägkors      På vägen    ling till ol     Torplämning    
            Sten      Brant    Stigkors       Ön       MÅL                                                      

   1   104 Karlstad Multisport 2                   5:49:17 
            9:07 (1)    17:20 (1)    19:55 (1)    22:05 (1)    23:43 (1)      32:01 (1)      38:34 (1)      43:35 (1)      48:39 (1)      52:50 (1)  
            9:07 (1)    8:13 (1)    2:35 (2)    2:10 (3)    1:38 (1)      8:18 (1)      6:33 (2)      5:01 (3)      5:04 (1)      4:11 (2)  
            56:16 (1)    58:14 (1)   1:03:30 (1)   1:14:26 (2)   1:26:25 (1)     1:33:51 (1)     1:38:47 (1)     1:47:44 (1)     2:03:11 (1)     2:12:51 (1)  
            3:26 (1)    1:58 (1)    5:16 (1)    10:56 (2)    11:59 (2)      7:26 (2)      4:56 (1)      8:57 (1)      15:27 (1)      9:40 (1)  
           2:27:24 (1)   2:52:55 (1)   3:03:19 (1)   3:21:23 (1)   3:33:43 (1)     3:38:43 (1)     3:50:33 (1)     3:55:12 (1)     4:01:26 (1)     4:11:46 (1)  
            14:33 (2)    25:31 (1)    10:24 (1)    18:04 (1)    12:20 (1)      5:00 (2)      11:50 (1)      4:39 (1)      6:14 (1)      10:20 (2)  
           4:17:16 (2)   4:23:26 (2)   4:31:37 (1)   4:37:34 (1)   4:46:36 (1)     4:59:32 (1)     5:07:11 (1)               5:26:52 (1)     5:31:34 (1)  
            5:30 (1)    6:10 (1)    8:11 (1)    5:57 (1)    9:02 (1)      12:56 (1)      7:39 (1)                19:41 (1)      4:42 (1)  
           5:34:18 (1)   5:38:44 (1)   5:40:26 (1)   5:47:53 (1)   5:49:17 (1)                                                    
            2:44 (1)    4:26 (1)    1:42 (1)    7:27 (1)    1:24 (2)                                                    

   2   110 Stockholm Multisport AB                  6:29:02 
            10:22 (5)    20:12 (5)    23:43 (5)    26:30 (5)    28:12 (5)      40:00 (4)      46:55 (4)      53:29 (4)      59:02 (4)     1:03:39 (4)  
            10:22 (5)    9:50 (7)    3:31 (7)    2:47 (9)    1:42 (3)      11:48 (6)      6:55 (4)      6:34 (5)      5:33 (4)      4:37 (4)  
           1:07:40 (4)   1:10:16 (4)   1:16:16 (4)   1:27:32 (5)   1:40:01 (4)     1:47:04 (3)     1:52:15 (4)     2:02:33 (3)     2:18:23 (3)     2:29:03 (3)  
            4:01 (5)    2:36 (6)    6:00 (3)    11:16 (3)    12:29 (3)      7:03 (1)      5:11 (2)      10:18 (2)      15:50 (2)      10:40 (3)  
           2:43:17 (2)   3:09:53 (2)   3:21:04 (2)   3:40:04 (2)   3:53:31 (2)     3:58:48 (2)     4:11:35 (2)     4:20:23 (2)     4:27:41 (2)     4:38:20 (2)  
            14:14 (1)    26:36 (2)    11:11 (2)    19:00 (2)    13:27 (2)      5:17 (3)      12:47 (3)      8:48 (7)      7:18 (5)      10:39 (3)  
           4:44:52 (3)   4:51:27 (3)   5:01:45 (2)   5:08:51 (3)   5:19:34 (2)     5:33:04 (2)     5:41:22 (2)               6:03:53 (2)     6:09:52 (2)  
            6:32 (5)    6:35 (3)    10:18 (3)    7:06 (7)    10:43 (2)      13:30 (2)      8:18 (3)                22:31 (3)      5:59 (3)  
           6:13:14 (2)   6:18:15 (2)   6:19:58 (2)   6:27:35 (2)   6:29:02 (2)                                                    
            3:22 (4)    5:01 (3)    1:43 (2)    7:37 (3)    1:27 (3)                                                    

   3   108 Sea Service                        6:30:03 
            9:40 (3)    18:33 (3)    21:11 (3)    23:16 (3)    24:54 (3)      33:17 (2)      39:46 (2)      44:45 (2)      50:14 (2)      54:44 (2)  
            9:40 (3)    8:53 (3)    2:38 (3)    2:05 (1)    1:38 (1)      8:23 (2)      6:29 (1)      4:59 (2)      5:29 (3)      4:30 (3)  
            58:36 (2)   1:00:59 (2)   1:07:36 (2)   1:20:55 (4)   1:35:16 (3)     1:43:36 (2)     1:49:30 (3)     2:00:35 (2)     2:17:28 (2)     2:28:35 (2)  
            3:52 (3)    2:23 (3)    6:37 (4)    13:19 (4)    14:21 (4)      8:20 (3)      5:54 (4)      11:05 (4)      16:53 (4)      11:07 (4)  
           2:43:21 (3)   3:12:16 (3)   3:24:08 (3)   3:45:08 (3)   4:00:05 (3)     4:04:11 (3)     4:16:50 (3)     4:22:01 (3)     4:28:51 (3)     4:38:57 (3)  
            14:46 (3)    28:55 (4)    11:52 (3)    21:00 (4)    14:57 (3)      4:06 (1)      12:39 (2)      5:11 (2)      6:50 (2)      10:06 (1)  
           4:45:20 (4)   4:52:48 (4)   5:02:34 (3)   5:09:26 (4)   5:21:07 (3)     5:35:24 (3)     5:43:28 (3)               6:06:05 (3)     6:11:00 (3)  
            6:23 (4)    7:28 (7)    9:46 (2)    6:52 (6)    11:41 (3)      14:17 (5)      8:04 (2)                22:37 (4)      4:55 (2)  
           6:13:55 (3)   6:18:54 (3)   6:20:39 (3)   6:28:35 (3)   6:30:03 (3)                                                    
            2:55 (2)    4:59 (2)    1:45 (3)    7:56 (4)    1:28 (4)                                                    

   4   105 Karlstad Multisport 4                   7:08:26 
            11:12 (8)    21:51 (9)    24:55 (8)    27:34 (8)    29:21 (8)      40:32 (6)      48:20 (5)      54:20 (5)     1:00:10 (5)     1:05:08 (5)  
            11:12 (8)    10:39 (9)    3:04 (5)    2:39 (6)    1:47 (5)      11:11 (5)      7:48 (6)      6:00 (4)      5:50 (9)      4:58 (5)  
           1:09:29 (5)   1:12:45 (5)   1:19:55 (5)   1:34:53 (6)   1:49:23 (5)     1:58:19 (5)     2:04:24 (5)     2:16:22 (5)     2:34:06 (5)     2:45:45 (5)  
            4:21 (7)    3:16 (9)    7:10 (5)    14:58 (7)    14:30 (5)      8:56 (4)      6:05 (6)      11:58 (5)      17:44 (5)      11:39 (7)  
           3:00:32 (5)   3:29:02 (5)   3:40:55 (5)   4:01:44 (5)   4:16:41 (5)     4:24:07 (4)     4:38:07 (4)     4:47:53 (4)     4:56:28 (4)     5:09:27 (4)  
            14:47 (4)    28:30 (3)    11:53 (4)    20:49 (3)    14:57 (3)      7:26 (5)      14:00 (5)      9:46 (8)      8:35 (6)      12:59 (8)  
           5:16:00 (5)   5:23:12 (5)   5:35:50 (4)   5:42:33 (5)   5:54:18 (4)     6:08:30 (4)     6:17:16 (4)               6:40:08 (5)     6:46:48 (4)  
            6:33 (6)    7:12 (6)    12:38 (7)    6:43 (4)    11:45 (4)      14:12 (4)      8:46 (4)                22:52 (5)      6:40 (5)  
           6:50:27 (4)   6:55:35 (4)   6:57:48 (4)   7:06:36 (4)   7:08:26 (4)                                                    
            3:39 (7)    5:08 (4)    2:13 (6)    8:48 (8)    1:50 (8)                                                    

   5   106 Nicko & Pulver                      7:38:48 
            10:23 (6)    19:17 (4)    22:07 (4)    24:34 (4)    26:51 (4)      47:55 (8)      55:11 (8)     1:03:26 (8)     1:08:51 (8)     1:13:49 (8)  
            10:23 (6)    8:54 (4)    2:50 (4)    2:27 (4)    2:17 (9)      21:04 (9)      7:16 (5)      8:15 (10)      5:25 (2)      4:58 (5)  
           1:17:49 (8)   1:20:20 (8)   1:27:35 (8)   1:41:04 (9)   1:57:45 (8)     2:07:08 (7)     2:13:10 (7)     2:26:54 (7)     2:45:52 (6)     2:57:18 (7)  
            4:00 (4)    2:31 (5)    7:15 (6)    13:29 (5)    16:41 (8)      9:23 (6)      6:02 (5)      13:44 (6)      18:58 (6)      11:26 (6)  
           3:13:29 (7)   3:49:45 (7)   4:02:39 (7)   4:31:29 (7)   4:47:45 (7)     4:54:45 (5)     5:09:41 (5)     5:16:55 (5)     5:24:03 (5)     5:35:07 (5)  
            16:11 (8)    36:16 (8)    12:54 (5)    28:50 (9)    16:16 (6)      7:00 (4)      14:56 (8)      7:14 (5)      7:08 (3)      11:04 (5)  
           5:41:27 (6)   5:47:44 (6)   5:58:33 (5)   6:05:24 (6)   6:18:28 (5)     6:35:05 (5)     6:44:57 (5)               7:11:36 (6)     7:17:51 (5)  
            6:20 (2)    6:17 (2)    10:49 (4)    6:51 (5)    13:04 (6)      16:37 (7)      9:52 (8)                26:39 (7)      6:15 (4)  
           7:21:20 (5)   7:26:37 (5)   7:29:03 (5)   7:37:20 (5)   7:38:48 (5)                                                    
            3:29 (5)    5:17 (6)    2:26 (7)    8:17 (6)    1:28 (4)                                                    

   6   103 Eye Candy 2                        7:47:32 
            12:00 (9)    21:24 (8)    24:59 (9)    27:36 (9)    29:33 (9)      40:37 (7)      48:40 (6)      55:55 (7)     1:01:33 (7)     1:07:32 (6)  
            12:00 (9)    9:24 (5)    3:35 (8)    2:37 (5)    1:57 (7)      11:04 (4)      8:03 (7)      7:15 (7)      5:38 (5)      5:59 (9)  
           1:11:48 (6)   1:15:41 (7)   1:24:53 (6)   1:40:05 (7)   1:55:18 (6)     2:04:38 (6)     2:11:51 (6)     2:25:57 (6)     2:46:05 (7)     2:57:14 (6)  
            4:16 (6)    3:53 (10)    9:12 (8)    15:12 (8)    15:13 (6)      9:20 (5)      7:13 (8)      14:06 (7)      20:08 (7)      11:09 (5)  
           3:12:13 (6)   3:47:45 (6)   4:01:07 (6)   4:28:26 (6)   4:45:51 (6)     4:58:05 (6)     5:11:19 (6)     5:18:00 (6)     5:29:21 (6)     5:41:29 (6)  
            14:59 (5)    35:32 (7)    13:22 (6)    27:19 (8)    17:25 (8)      12:14 (8)      13:14 (4)      6:41 (3)      11:21 (7)      12:08 (7)  
           5:48:29 (7)   5:55:35 (7)   6:08:06 (6)   4:55:13 (2)   6:28:51 (6)     6:45:49 (6)     6:55:35 (6)               6:14:54 (4)     7:26:58 (6)  
            7:00 (8)    7:06 (5)    12:31 (6)           1:33:38 (8)      16:58 (8)      9:46 (7)                         1:12:04 (8)  
           7:30:39 (6)   7:36:21 (6)   7:38:48 (6)   7:46:22 (6)   7:47:32 (6)                                                    
            3:41 (8)    5:42 (8)    2:27 (8)    7:34 (2)    1:10 (1)                                                    

   7   112 Team SCA                         7:51:50 
            12:08 (10)   22:50 (10)   26:34 (10)   40:42 (10)   44:49 (10)     58:58 (9)     1:08:49 (9)     1:16:18 (9)     1:22:36 (9)     1:27:45 (9)  
            12:08 (10)   10:42 (10)    3:44 (10)   14:08 (10)    4:07 (10)     14:09 (8)      9:51 (9)      7:29 (9)      6:18 (10)      5:09 (7)  
           1:33:01 (9)   1:35:31 (9)   1:44:14 (9)   1:58:58 (10)            2:21:44 (9)     2:27:32 (9)     2:38:29 (9)     3:04:21 (9)     3:16:53 (9)  
            5:16 (10)    2:30 (4)    8:43 (7)    14:44 (6)              22:46 (10)      5:48 (3)      10:57 (3)      25:52 (8)      12:32 (8)  
           3:31:56 (9)   4:05:43 (8)   4:19:21 (8)   4:44:32 (8)   5:01:18 (8)     5:11:38 (7)     5:25:41 (7)     5:32:23 (7)     5:43:50 (8)     5:54:45 (8)  
            15:03 (6)    33:47 (6)    13:38 (7)    25:11 (6)    16:46 (7)      10:20 (6)      14:03 (6)      6:42 (4)      11:27 (8)      10:55 (4)  
           6:01:05 (8)   1:53:39 (1)   6:19:47 (7)   6:26:14 (7)   6:38:15 (7)     6:52:24 (7)     7:01:14 (7)               7:23:23 (7)     7:31:00 (7)  
            6:20 (2)           4:26:08 (8)    6:27 (3)    12:01 (5)      14:09 (3)      8:50 (5)                22:09 (2)      7:37 (7)  
           7:34:15 (7)   7:39:34 (7)   7:41:43 (7)   7:50:21 (7)   7:51:50 (7)                                                    
            3:15 (3)    5:19 (7)    2:09 (5)    8:38 (7)    1:29 (6)                                                    

   8   102 Dewalt Extreme                      8:00:14 
            10:45 (7)    20:21 (7)    23:48 (6)    26:31 (6)    28:20 (6)      40:16 (5)      48:53 (7)      55:33 (6)     1:01:16 (6)     1:07:36 (7)  
            10:45 (7)    9:36 (6)    3:27 (6)    2:43 (8)    1:49 (6)      11:56 (7)      8:37 (8)      6:40 (6)      5:43 (6)      6:20 (10)  
           1:12:16 (7)   1:14:54 (6)   1:25:22 (7)   1:40:59 (8)   1:57:03 (7)     2:08:04 (8)     2:14:43 (8)     2:29:21 (8)     2:55:43 (8)     3:08:52 (8)  
            4:40 (9)    2:38 (7)    10:28 (9)    15:37 (9)    16:04 (7)      11:01 (7)      6:39 (7)      14:38 (8)      26:22 (9)      13:09 (9)  
           3:25:58 (8)   4:07:03 (9)   4:21:28 (9)   4:48:12 (9)   5:04:18 (9)     5:14:38 (8)     5:28:45 (8)     5:36:14 (8)     5:43:25 (7)     5:54:42 (7)  
            17:06 (9)    41:05 (9)    14:25 (8)    26:44 (7)    16:06 (5)      10:20 (6)      14:07 (7)      7:29 (6)      7:11 (4)      11:17 (6)  
           6:01:38 (9)   6:08:36 (8)   6:20:00 (8)   6:26:26 (8)   6:43:35 (8)     6:59:48 (8)     7:09:23 (8)               7:32:56 (8)     7:39:41 (8)  
            6:56 (7)    6:58 (4)    11:24 (5)    6:26 (2)    17:09 (7)      16:13 (6)      9:35 (6)                23:33 (6)      6:45 (6)  
           7:43:17 (8)   7:48:30 (8)   7:50:33 (8)   7:58:34 (8)   8:00:14 (8)                                                    
            3:36 (6)    5:13 (5)    2:03 (4)    8:01 (5)    1:40 (7)                                                    


      107 Sagrimulerna                      ej fullf. 
            10:16 (4)    20:13 (6)    23:56 (7)    26:38 (7)    28:38 (7)               1:14:54 (10)    1:22:21 (10)    1:28:07 (10)    1:33:33 (10)  
            10:16 (4)    9:57 (8)    3:43 (9)    2:42 (7)    2:00 (8)                46:16 (10)      7:27 (8)      5:46 (8)      5:26 (8)  
           1:38:10 (10)  1:40:59 (10)  1:52:08 (10)  1:06:30 (1)   2:35:37 (9)     2:52:55 (10)    3:00:09 (10)    3:22:11 (10)    3:49:13 (10)    4:05:58 (10)  
            4:37 (8)    2:49 (8)    11:09 (10)          1:29:07 (9)      17:18 (8)      7:14 (9)      22:02 (10)     27:02 (10)     16:45 (10)  
           4:29:38 (10)                                                                                    
            23:40 (10)                                                                                    
           2:10:43 (1)                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

       74 Stoneridge Electronics                 ej fullf. 
            9:35 (2)    18:24 (2)    20:57 (2)    23:04 (2)    24:49 (2)      35:30 (3)      42:10 (3)      46:54 (3)      52:39 (3)      56:48 (3)  
            9:35 (2)    8:49 (2)    2:33 (1)    2:07 (2)    1:45 (4)      10:41 (3)      6:40 (3)      4:44 (1)      5:45 (7)      4:09 (1)  
           1:00:28 (3)   1:02:44 (3)   1:08:20 (3)   1:18:53 (3)   1:30:41 (2)     1:49:16 (4)     1:42:29 (2)     2:04:21 (4)     2:20:36 (4)     2:31:04 (4)  
            3:40 (2)    2:16 (2)    5:36 (2)    10:33 (1)    11:48 (1)      18:35 (9)                21:52 (9)      16:15 (3)      10:28 (2)  
           2:46:42 (4)   3:18:22 (4)   3:33:35 (4)   3:57:44 (4)   4:16:32 (4)                                                    
            15:38 (7)    31:40 (5)    15:13 (9)    24:09 (5)    18:48 (9)                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

      109 Springpöjkera                      ej start Lång mix (10)           64.0 km                     
            Sten    Stenarna    Jakttorn     Gläntan   tensamling        Sten       Toppen     Jordkällare        Udden       Ruinen    
         Torplämning   till mtb-o     Mtb led     Mtb led     Mtb led       Vägkors       Vägkors       Vägkors      På stigen       Vägkors    
        till paddlin      Bron     Liten ö     Brygga   ng till ol      På stigen       Höjden      Stranden         Bro    elefonstolpe    
          Stigkors   Utkikstorn      Sten   g till mtb    På vägen       Vägkors       Vägkors      På vägen    ling till ol     Torplämning    
            Sten      Brant    Stigkors       Ön       MÅL                                                      

   1   73 Lundhags Adv./acronkanot                 6:15:17 
            9:20 (1)    18:02 (1)    20:49 (1)    23:02 (1)    24:46 (1)      33:59 (1)      40:53 (1)      46:26 (1)      51:34 (1)      55:47 (1)  
            9:20 (1)    8:42 (1)    2:47 (3)    2:13 (3)    1:44 (1)      9:13 (3)      6:54 (3)      5:33 (2)      5:08 (1)      4:13 (1)  
            59:43 (1)   1:02:03 (1)   1:08:32 (1)   1:20:53 (1)   1:44:46 (3)     1:53:57 (2)     1:59:03 (3)     2:08:25 (2)     2:26:10 (2)     2:36:15 (2)  
            3:56 (1)    2:20 (1)    6:29 (1)    12:21 (1)    23:53 (8)      9:11 (2)      5:06 (2)      9:22 (1)      17:45 (2)      10:05 (1)  
           2:49:07 (2)   3:15:22 (2)   3:26:22 (2)   3:45:48 (2)   3:59:36 (2)     4:03:54 (2)     4:15:30 (2)     4:20:57 (2)     4:27:31 (2)     4:36:55 (2)  
            12:52 (1)    26:15 (1)    11:00 (2)    19:26 (2)    13:48 (1)      4:18 (1)      11:36 (1)      5:27 (2)      6:34 (1)      9:24 (1)  
           4:42:34 (2)   4:48:24 (2)   4:55:31 (2)   5:01:33 (2)   5:11:20 (1)     5:23:37 (1)     5:31:15 (1)               5:51:50 (1)     5:57:03 (1)  
            5:39 (1)    5:50 (1)    7:07 (1)    6:02 (1)    9:47 (1)      12:17 (1)      7:38 (1)                20:35 (1)      5:13 (1)  
           6:00:10 (1)   6:04:43 (1)   6:06:23 (1)   6:13:53 (1)   6:15:17 (1)                                                    
            3:07 (2)    4:33 (2)    1:40 (1)    7:30 (2)    1:24 (2)                                                    

   2   116 Karlstad Multisport Mix                  6:23:17 
            9:59 (3)    19:10 (2)    21:50 (2)    23:57 (2)    25:50 (2)      34:40 (3)      41:32 (3)      46:51 (2)      53:00 (2)      57:28 (2)  
            9:59 (3)    9:11 (2)    2:40 (1)    2:07 (1)    1:53 (2)      8:50 (2)      6:52 (2)      5:19 (1)      6:09 (3)      4:28 (2)  
           1:01:39 (2)   1:04:00 (2)           1:23:31 (2)   1:37:18 (1)     1:45:35 (1)     1:50:40 (1)     2:00:56 (1)     2:16:25 (1)     2:27:14 (1)  
            4:11 (3)    2:21 (2)            19:31 (8)    13:47 (1)      8:17 (1)      5:05 (1)      10:16 (2)      15:29 (1)      10:49 (2)  
           2:41:02 (1)   3:08:32 (1)   3:19:42 (1)   3:39:32 (1)   3:53:20 (1)     3:59:08 (1)     4:11:19 (1)     4:16:12 (1)     4:22:49 (1)     4:33:02 (1)  
            13:48 (2)    27:30 (3)    11:10 (3)    19:50 (3)    13:48 (1)      5:48 (4)      12:11 (2)      4:53 (1)      6:37 (2)      10:13 (3)  
           4:39:21 (1)   4:46:02 (1)   4:54:20 (1)   5:00:46 (1)   5:11:23 (2)     5:24:46 (2)     5:33:18 (2)               5:55:52 (2)     6:01:33 (2)  
            6:19 (3)    6:41 (3)    8:18 (2)    6:26 (2)    10:37 (2)      13:23 (2)      8:32 (2)                22:34 (2)      5:41 (3)  
           6:04:42 (2)   6:10:25 (2)   6:12:15 (2)   6:21:29 (2)   6:23:17 (2)                                                    
            3:09 (3)    5:43 (4)    1:50 (3)    9:14 (6)    1:48 (7)                                                    

   3   114 Heleneholms Multisport/N                 6:57:11 
            9:57 (2)    19:14 (3)    21:57 (3)    24:05 (3)    26:00 (3)      34:37 (2)      41:24 (2)      47:05 (3)      53:36 (3)      58:12 (3)  
            9:57 (2)    9:17 (3)    2:43 (2)    2:08 (2)    1:55 (3)      8:37 (1)      6:47 (1)      5:41 (3)      6:31 (5)      4:36 (3)  
           1:02:18 (3)   1:04:59 (3)   1:12:28 (2)   1:27:11 (3)   1:42:32 (2)               1:57:55 (2)     2:08:58 (3)     2:32:35 (3)     2:44:05 (3)  
            4:06 (2)    2:41 (4)    7:29 (3)    14:43 (3)    15:21 (2)                15:23 (10)     11:03 (3)      23:37 (8)      11:30 (4)  
           3:00:45 (3)   3:27:36 (3)   3:38:33 (3)   3:57:22 (3)   4:12:15 (3)     4:17:18 (3)     4:29:42 (3)     4:37:22 (3)     4:44:14 (3)     4:55:19 (3)  
            16:40 (6)    26:51 (2)    10:57 (1)    18:49 (1)    14:53 (3)      5:03 (3)      12:24 (3)      7:40 (6)      6:52 (3)      11:05 (4)  
           5:01:37 (3)   5:08:28 (3)   5:19:58 (3)   5:26:25 (3)   5:38:31 (3)     5:55:46 (3)     6:04:50 (3)               6:29:40 (3)     6:35:33 (3)  
            6:18 (2)    6:51 (4)    11:30 (6)    6:27 (3)    12:06 (4)      17:15 (6)      9:04 (4)                24:50 (5)      5:53 (4)  
           6:39:13 (3)   6:44:43 (3)   6:46:29 (3)   6:55:47 (3)   6:57:11 (3)                                                    
            3:40 (4)    5:30 (3)    1:46 (2)    9:18 (7)    1:24 (2)                                                    

   4   118 Stockholm Multisport EJ                  7:24:10 
            10:41 (5)    20:24 (5)    23:36 (4)    26:27 (4)    28:31 (4)      43:20 (6)      51:32 (6)     1:04:23 (6)     1:11:29 (6)     1:16:25 (6)  
            10:41 (5)    9:43 (4)    3:12 (4)    2:51 (6)    2:04 (6)      14:49 (6)      8:12 (5)      12:51 (9)      7:06 (8)      4:56 (4)  
           1:20:53 (6)   1:23:50 (6)   1:31:06 (5)   1:46:38 (6)   2:04:31 (6)     2:14:16 (5)     2:20:13 (6)     2:32:05 (6)     2:54:02 (6)     3:05:57 (6)  
            4:28 (4)    2:57 (6)    7:16 (2)    15:32 (6)    17:53 (6)      9:45 (3)      5:57 (4)      11:52 (5)      21:57 (4)      11:55 (5)  
           3:22:17 (6)   3:53:55 (6)   4:06:51 (6)   4:35:06 (6)   4:51:59 (6)     4:56:49 (6)     5:09:30 (6)     5:16:06 (6)     5:22:58 (6)     5:33:06 (5)  
            16:20 (5)    31:38 (5)    12:56 (5)    28:15 (6)    16:53 (6)      4:50 (2)      12:41 (4)      6:36 (3)      6:52 (3)      10:08 (2)  
           5:39:35 (5)   5:45:56 (5)   5:55:06 (5)   6:01:44 (5)   6:13:03 (4)     6:28:31 (4)     6:37:24 (4)               7:00:35 (4)     7:05:52 (4)  
            6:29 (4)    6:21 (2)    9:10 (3)    6:38 (4)    11:19 (3)      15:28 (4)      8:53 (3)                23:11 (3)      5:17 (2)  
           7:08:53 (4)   7:13:20 (4)   7:15:24 (4)   7:22:49 (4)   7:24:10 (4)                                                    
            3:01 (1)    4:27 (1)    2:04 (4)    7:25 (1)    1:21 (1)                                                    

   5   117 Stockholm Multisport AK                  7:35:26 
            11:06 (6)    21:36 (6)    25:11 (6)    27:51 (6)    29:49 (6)      40:52 (5)      49:15 (5)      56:19 (4)     1:02:57 (5)     1:08:07 (5)  
            11:06 (6)    10:30 (7)    3:35 (5)    2:40 (4)    1:58 (4)      11:03 (4)      8:23 (6)      7:04 (4)      6:38 (6)      5:10 (6)  
           1:12:40 (5)   1:15:13 (5)   1:24:00 (4)   1:38:30 (5)   1:54:57 (5)     2:04:56 (4)     2:11:12 (5)     2:26:00 (5)     2:46:25 (5)     2:57:34 (5)  
            4:33 (5)    2:33 (3)    8:47 (6)    14:30 (2)    16:27 (3)      9:59 (4)      6:16 (5)      14:48 (7)      20:25 (3)      11:09 (3)  
           3:12:18 (5)   3:42:30 (4)   3:54:27 (4)   4:17:40 (4)   4:32:33 (4)     4:40:34 (4)     4:56:07 (4)     5:03:27 (4)     5:11:00 (4)     5:23:00 (4)  
            14:44 (3)    30:12 (4)    11:57 (4)    23:13 (4)    14:53 (3)      8:01 (7)      15:33 (7)      7:20 (5)      7:33 (6)      12:00 (6)  
           5:30:26 (4)   5:37:58 (4)   5:54:24 (4)   6:01:41 (4)   6:14:57 (5)     6:29:55 (5)     6:39:53 (5)               7:04:15 (5)     7:12:28 (5)  
            7:26 (7)    7:32 (6)    16:26 (9)    7:17 (6)    13:16 (6)      14:58 (3)      9:58 (6)                24:22 (4)      8:13 (8)  
           7:16:31 (5)   7:22:32 (5)   7:24:48 (5)   7:33:54 (5)   7:35:26 (5)                                                    
            4:03 (6)    6:01 (5)    2:16 (6)    9:06 (5)    1:32 (4)                                                    

   6   113 Heleneholms Multisport E                 7:44:31 
            10:28 (4)    20:19 (4)    24:12 (5)    26:57 (5)    28:57 (5)      40:48 (4)      48:58 (4)      56:30 (5)     1:02:11 (4)     1:07:17 (4)  
            10:28 (4)    9:51 (5)    3:53 (6)    2:45 (5)    2:00 (5)      11:51 (5)      8:10 (4)      7:32 (5)      5:41 (2)      5:06 (5)  
           1:11:54 (4)   1:14:37 (4)   1:22:12 (3)   1:37:07 (4)   1:53:47 (4)     2:03:54 (3)     2:09:39 (4)     2:21:08 (4)     2:43:18 (4)     2:55:47 (4)  
            4:37 (6)    2:43 (5)    7:35 (4)    14:55 (4)    16:40 (4)      10:07 (5)      5:45 (3)      11:29 (4)      22:10 (5)      12:29 (6)  
           3:10:42 (4)   3:45:28 (5)   3:58:46 (5)   4:30:41 (5)   4:47:36 (5)     4:53:54 (5)     5:08:17 (5)     5:15:33 (5)     5:22:37 (5)     5:34:24 (6)  
            14:55 (4)    34:46 (7)    13:18 (6)    31:55 (8)    16:55 (7)      6:18 (5)      14:23 (5)      7:16 (4)      7:04 (5)      11:47 (5)  
           5:40:59 (6)   5:47:59 (6)   6:00:51 (6)   6:07:59 (6)   6:21:02 (6)     6:37:08 (6)     6:46:49 (6)               7:11:54 (6)     7:18:48 (6)  
            6:35 (5)    7:00 (5)    12:52 (7)    7:08 (5)    13:03 (5)      16:06 (5)      9:41 (5)                25:05 (6)      6:54 (7)  
           7:23:13 (6)   7:31:47 (6)   7:34:15 (6)   7:42:59 (6)   7:44:31 (6)                                                    
            4:25 (8)    8:34 (8)    2:28 (7)    8:44 (4)    1:32 (4)                                                    

   7   115 Herkules Rookies                     8:25:29 
            11:48 (7)    22:02 (7)    26:30 (7)    41:20 (8)    43:54 (8)     1:01:53 (8)     1:11:29 (7)     1:20:05 (7)     1:27:28 (7)     1:33:08 (7)  
            11:48 (7)    10:14 (6)    4:28 (7)    14:50 (9)    2:34 (8)      17:59 (8)      9:36 (7)      8:36 (7)      7:23 (10)      5:40 (7)  
           1:38:24 (7)   1:41:21 (7)   1:49:58 (6)   2:05:06 (7)   2:22:40 (7)     2:33:01 (6)     2:41:14 (7)     2:56:55 (7)     3:19:27 (7)     3:32:34 (7)  
            5:16 (8)    2:57 (6)    8:37 (5)    15:08 (5)    17:34 (5)      10:21 (6)      8:13 (7)      15:41 (8)      22:32 (6)      13:07 (7)  
           3:50:47 (7)   4:22:42 (7)   4:36:56 (7)   5:02:37 (7)   5:18:55 (7)     5:26:52 (7)     5:41:36 (7)     5:50:16 (7)     5:58:33 (7)     6:11:05 (7)  
            18:13 (7)    31:55 (6)    14:14 (7)    25:41 (5)    16:18 (5)      7:57 (6)      14:44 (6)      8:40 (7)      8:17 (7)      12:32 (7)  
           6:18:11 (7)   6:25:51 (7)   6:37:04 (7)   6:44:55 (7)   6:59:43 (7)     7:17:52 (7)     7:28:53 (7)               7:56:59 (7)     8:03:23 (7)  
            7:06 (6)    7:40 (7)    11:13 (5)    7:51 (7)    14:48 (7)      18:09 (7)      11:01 (7)                28:06 (7)      6:24 (6)  
           8:07:07 (7)   8:13:13 (7)   8:15:23 (7)   8:23:51 (7)   8:25:29 (7)                                                    
            3:44 (5)    6:06 (6)    2:10 (5)    8:28 (3)    1:38 (6)                                                    

   8   120 Team Ayers                        9:27:35 
            12:04 (8)    23:46 (8)    29:26 (8)    38:28 (7)    41:00 (7)     1:01:22 (7)     1:14:54 (8)     1:23:19 (8)     1:29:37 (8)     1:35:39 (8)  
            12:04 (8)    11:42 (9)    5:40 (8)    9:02 (7)    2:32 (7)      20:22 (9)      13:32 (9)      8:25 (6)      6:18 (4)      6:02 (8)  
           1:40:58 (8)   1:44:07 (8)   1:55:33 (7)   2:15:35 (8)   2:37:22 (8)     2:52:41 (7)     2:59:33 (8)     3:13:32 (8)     3:36:32 (8)     3:51:50 (8)  
            5:19 (9)    3:09 (9)    11:26 (7)    20:02 (10)   21:47 (7)      15:19 (9)      6:52 (6)      13:59 (6)      23:00 (7)      15:18 (8)  
           4:12:39 (8)   4:50:44 (8)   5:06:48 (8)   5:35:58 (8)   5:55:07 (8)     6:03:41 (8)     6:21:30 (8)     6:34:24 (8)     6:43:33 (8)     6:59:09 (8)  
            20:49 (8)    38:05 (8)    16:04 (8)    29:10 (7)    19:09 (8)      8:34 (8)      17:49 (8)      12:54 (9)      9:09 (8)      15:36 (9)  
           7:07:10 (8)   7:15:44 (8)   7:26:38 (8)   7:35:26 (8)   7:50:50 (8)     8:10:50 (8)     8:23:09 (8)               8:53:04 (8)     8:59:09 (8)  
            8:01 (8)    8:34 (8)    10:54 (4)    8:48 (9)    15:24 (8)      20:00 (8)      12:19 (8)                29:55 (8)      6:05 (5)  
           9:03:28 (8)   9:10:39 (8)   9:14:13 (8)   9:25:27 (8)   9:27:35 (8)                                                    
            4:19 (7)    7:11 (7)    3:34 (8)    11:14 (8)    2:08 (8)                                                    


      121 Team Endorfin                      ej fullf. 
            17:10 (10)   32:06 (10)   41:00 (10)  1:05:49 (10)  1:09:04 (10)    2:36:38 (10)    2:50:31 (10)    3:01:26 (10)    3:08:36 (10)    3:15:35 (10)  
            17:10 (10)   14:56 (10)    8:54 (10)   24:49 (10)    3:15 (9)     1:27:34 (10)     13:53 (10)     10:55 (8)      7:10 (9)      6:59 (10)  
           3:22:06 (10)  3:26:18 (10)  3:39:58 (9)   3:59:02 (10)  4:27:06 (10)    4:40:02 (9)     4:50:27 (10)    5:10:05 (10)    5:36:04 (10)    5:56:55 (10)  
            6:31 (10)    4:12 (10)   13:40 (9)    19:04 (7)    28:04 (10)     12:56 (8)      10:25 (9)      19:38 (10)     25:59 (9)      20:51 (10)  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

      122 Twin Team                        ej fullf. 
            12:30 (9)    24:02 (9)    31:23 (9)    43:05 (9)    47:05 (9)     1:04:23 (9)     1:17:11 (9)     1:31:46 (9)     1:38:34 (9)     1:44:48 (9)  
            12:30 (9)    11:32 (8)    7:21 (9)    11:42 (8)    4:00 (10)     17:18 (7)      12:48 (8)      14:35 (10)      6:48 (7)      6:14 (9)  
           1:49:47 (9)   1:52:51 (9)   2:04:37 (8)   2:24:24 (9)   2:51:37 (9)     3:03:47 (8)     3:13:46 (9)     3:31:53 (9)     4:03:41 (9)     4:19:58 (9)  
            4:59 (7)    3:04 (8)    11:46 (8)    19:47 (9)    27:13 (9)      12:10 (7)      9:59 (8)      18:07 (9)      31:48 (10)     16:17 (9)  
           4:42:29 (9)   5:29:42 (9)   5:46:36 (9)   6:25:57 (9)   6:47:30 (9)     7:01:16 (9)     7:20:06 (9)     7:31:18 (9)     7:45:25 (9)     8:00:24 (9)  
            22:31 (9)    47:13 (9)    16:54 (9)    39:21 (9)    21:33 (9)      13:46 (9)      18:50 (9)      11:12 (8)      14:07 (9)      14:59 (8)  
           8:09:21 (9)   8:18:24 (9)   8:33:39 (9)   8:42:15 (9)                                                            
            8:57 (9)    9:03 (9)    15:15 (8)    8:36 (8)